Ordförande

Sekreterare

Kassör

Vice ordförande

Materialförvaltare

Ungdomsrep

Styrelsen  Västerås Bågskytteklubb