Inomhusträning på klövernhallen Seniorer!
Vi har beslutat i styrelsen att begränsa träningen till 6 st per gång i klövernhallen,info hur det skall gå till med uppdelning går genom kontakt till medlemmarna i klubben.Ett försök att få in ett bokningssystem på hemsidan,mer info om det kommer här på hemsidan.

Nya skyttar !
All prova på för nya skyttar är inställt tillsvidare.Vi vet inte hur det utvecklar sig med covid-19 då det inte verka att lätta,Tiden är tagen till året ut men vi följer utvecklingen av folkhälsomyndigheten

Info om Coronavirus!
Medlemmar med tecken på förkylning/influensa såsom halsont feber,snuva,hosta osv ombeds att stanna hemma.För ytterligare information om Coronavirus  Covid-19 hänvisas till folkhälsomyndigheten

Licenser:
För dom som skall ha licenser för 2020 så kommer här lite info om nytt pris och när man skall
ansöka.Prata men tränaren eller skicka en mail till klubben på: archery@bredband2.com
Teori om regler finns på denna länk: Teori licens 2020
A-licens 270 kr/Nytt pris för 2020
B-licens 170 kr/Nytt pris för 2020
C och D-licens är gratis!