Ordförande

Sekreterare

Kassör

Vice ordförande
Mail:Vakant

Materialförvaltare

Ungdomsrep

Styrelsen  Västerås Bågskytteklubb