Ordförande

Sekreterare

Kassör

Vice ordförande
Mail:Vakant

Materialförvaltare

Ungdomsrep
Mail:Isac Mörstrand

Styrelsen  Västerås Bågskytteklubb